HİZMET SÖZLEŞMESİ – İPTAL VE İADE KOŞULLARI - TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ DERNEĞİ RESMİ WEB SİTESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ – İPTAL VE İADE KOŞULLARI

HİZMET SÖZLEŞMESİ – İPTAL VE İADE KOŞULLARI

MADDE 1 - TARAFLAR


1.1. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği
Adresi : Meşrutiyet Cad. Hatay 2 Sk. 20/2 Demet Apt. Kızılay ANKARA
Telefon : 0 3124191929
E-mail : info@turkmenalevi.org

MADDE 2 – TANIMLAR

SİTE : www.turkmenalevi.org
BAĞIŞLAYAN : Türkmen Alevi Bektaşi Derneği'ne üye olan veya olmayan kişilerce bağış yapan gerçek veya tüzel kişi
DERNEK : Türkmen Alevi Bektaşi Derneği
HİZMET : Derneğe web sitesi üzerinden kredi kartı bilgileri kullanılmak suretiyle online yapılacak bağışlarla ilgili sunulan hizmettir.
BANKA : Derneğe yapılacak bağışlarda internet sitesi üzerinden sanal pos hizmeti sunan banka

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu www.turkmenalevi.org  internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak bağışlara ilişkin dernek , banka ve bağışlayanın hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri bağışlayan tarafından okunmuş ve dernek ile karşılıklı olarak kabul edilmiştir.
4.2. İşbu sözleşme bağışlayan tarafından internet ortamında onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmektedir.
4.3. Bağışlayan işbu sözleşme kapsamında www.turkmenalevi.org  internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanarak derneğe dilediği miktarda bağış yapabilecektir.
4.4. Bağışlayan yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde işbu sözleşmeyi kabul edip internet üzerinden bağış yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeden dönerek derneğe yaptığı bağışın iadesini isteyebilir.
4.5. Bağışlayan ; sözleşmeden dönerek yaptığı bağışın iadesini istediği takdirde bu hususa ilişkin bildirimini , iadesini istediği söz konusu bağışı açık ve anlaşılır bir şekilde ( tarih , bağış miktarı , isim ve diğer bilgileri) belirterek bağışı yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerinde Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’nin info@turkmenalevi.org  elektronik posta adresine ayrıca göndermelidir.Aksi takdirde yani 7 gün içerisinde derneğin bilgisine( e-posta adresine) ulaşmayan cayma bildiriminin herhangi bir geçerliliği olamayacak ve bağışın iadesi gerçekleştirilmeyecektir.
4.6. Bağışlayan yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde 7 gün içerisinde sözleşmeden dönerek yaptığı bağışı geri almak istemezse ; Borçlar Kanunun 295. ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olsa bile artık hiçbir şekilde yaptığı bağışı geri alamaz ve iadesini isteyemez. Bu husus üye/bağışlayan tarafından herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kabul ve taahhüt edilmiştir.
4.7. Yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde 7 gün içerisinde iadesi talep edilmeyen bağışlarla ilgili olarak derneğin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır..


MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME :

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Online Bağış Yöntemleri

    Facebook'ta Biz    FACEBOOK GURUBUMUZ